fbpx

Gendan kodeord

Your search results

Problemer?

Det med at skulle udleje Pop Up butikker gennem en online platform, er en ny ting for både os og dig, så hvis der er noget der ikke giver mening for dig eller som du har behov for at få uddybet er det ikke så overraskende.

Du burde kunne finde svar på det meste i vores FAQ, men hvis det ikke er nok, er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive eller ringe.

Vi kan kontaktes gennem kontaktformularen til højre eller direkte:

Email: info@popupspaces.dk

Telefon 6055 8220.

FAQ

Her kan du læse om de mest almindelige spørgsmål i forhold til leje og udlejning af butikslokaler på korte lejeaftaler

Lokalets stand

Lokalets stand fremgår af de billeder der ligger på lokalet side på PopUpSpaces.dk. Såfremt du mener dette afviger fra hvordan lokalet fremstår når du overtager det, har du pligt til at dokumentere det og advisere Pop Up Spaces på skrift inden det tages i brug. I tilfælde af at dette ikke overholdes, risikerer du at blive holdt ansvarlig for eventuelle ændringer. Pop Up Spaces skal adviseres på info@popupspaces.dk

Lokalerne fremstår som udgangspunkt som brugte og med den slidtage generel brug medfører. Såfremt lejer kun bruger lokalet til almindeligt brug og ikke laver ændringer, skal lokalet ikke istandsættes når lejer forlader lokalet.

Ansvar for lokalet

Udlejer har pligt til at notere én primær kontaktperson, som har adgang og kendskab til lokalet. Denne person er også Pop Up Spaces kontaktperson hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med en udlejning. I tilfælde af ferie bedes udlejer informere Pop Up Spaces om eventuel alternativ kontaktperson.

For lejer gælder det, at den person der er noteret som lejer på profilen også er ansvarlig på virksomhedens vegne. Denne person skal derfor også sikre at brugen af lokalet overholder gældende regler.

Bore, male og generelle ændringer af lokalet

Der må ikke bores, males eller tilsvarende, medmindre andet er aftalt og tydeligt fremgår på skrift. Såfremt lejer misligholder dette, vil man blive faktureret yderligere for istandsættelse. Denne istandsættelse kan ikke udføres af lejer selv.

Eksisterende huller i væggen eller etablerede skruer og søm må godt benyttes til ophængning, dog kun såfremt at hullerne ikke udvides. De eksisterende huller må ikke udfyldes med spartelmasse eller tilsvarende.

Forbrug under lejeperiode

Forbrug under normale omstændigheder er indregnet i lejen. Du må dog ikke trække strøm eller bruge vand, til aktiviteter placeret uden for lokalet.

Hvis du forventer at have et større forbrug en det vil kræve at drive en normal butik, bedes du informere Pop Up Spaces på forhånd.

Aflysning af leje

Når et lokale er booket og udlejer har godkendt lejer, er aftalen indgået og kan som udgangspunkt ikke fortrydes. Hvis udlejer i mellemtiden fx finder en permanent lejer, som gerne vil overtage straks, vil Pop Up Spaces være behjælpelig med at forsøge at finde en løsning. Dette skal dog også accepteres af lejer.

Lejekontrakt

Pop Up Spaces har udarbejdet en standard korttidslejekontrakt, som skal accepteres af både lejer og udlejer inden lejeperioden kan godkendes.

Forlængelse af lejeperiode

Lejer har mulighed for at forlænge lokalet, på betingelse af at det acceptereres af udlejer og Pop Up Spaces. I tilfælde af at lejer ønsker at forlænge lejeperiode, skal lejer seneste 48 timer før endt periode, henvende sig til Pop Up Spaces, med ny dato for ønske om hvornår perioden skal ophøre.

Hvis den nye periode accepteres, vil det som udgangspunkt være på samme vilkår som den oprindelige lejeaftale.

Krav til lokalet

Det er lejer eget ansvar at lokaler lever op til de krav myndigheder mv. måtte have til lejers formål med lokalet. Udlejer er omvendt forpligtet til at lokalet lever op til de angivne standarder på butikkens profilside på PopUpSpaces.dk

Formål med lokalet

Når du lejer et lokale, skal du angive hvilket formål du har med brugen af lokalet. Der må naturligvis ikke være et ulovligt formål med lokalet.

Såfremt det der er ikke er overenstemmelse mellem den angivne formål og det reelle brug, har Pop Up Spaces mulighed for at annullere aftalen og lejer vil ikke få beløbet refunderet.

Betaling for lejeperioden for lejer

Lejer betaler altid det fulde beløb for lejeperioden inden lejeperioden påbegyndes. Lejer indbetaler beløbet til Pop Up Spaces.

Udbetaling af penge for leje til udlejer

Udlejer modtager afregningen for lejeperioden direkte fra Pop Up Spaces, senest 14 dage efter endt lejeperiode.

Prissætning af lokalet

Det er udelukkende op til udlejer at fastsætte en dagspris for sit lokale. Anbefalingen fra Pop Up Spaces er at en dagspris på denne type korttidsudlejning er det dobbelte af en dagspris på en permanent udlejning – altid som minimum samme dagspris som ved permanent udlejning.

Depositum

Vi tror på fleksibilitet og lave indgangsomkostninger for lejere og har derfor ikke depositum. Dog vil udlejer stadig blive stillet til ansvar for eventuelle fejl og mangler ved endt leje og blive afkrævet erstatning.

Indgåelse af permanent aftale

Ved indgåelse af en permanent lejeaftale mellem lejer og udlejer – senest 6 måneder efter endt lejeperiode – tilfalder der Pop Up Spaces 10 % af en årsindtægt i kommission. Dette er udelukkende en sag mellem udlejer og Pop Up Spaces.

  • Kontakt